- 1 2
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
H H, HA HE HI HJ HO HU HV HY
selected terms: 855 page 1 of 43
h
( tin)
ha i pleie
( foster)
ha tendens til, tendere mot
( tend to)
h, blikkboks, fortinne, blikk
( tin)
ha i pleie, fostre, oppmuntre
( foster)
ha til hensikt
( intend)
ha
( have)
ha imot
( mind)
ha utsikt over
( overlook)
ha betydning
( matter)
ha ledelsen
( be in charge)
ha utsikt over, overse
( overlook)
ha fordommer
( be prejudiced)
ha prove pa
( rehearse)
ha, fa
( have)
ha fremgang
( prosper)
ha rad til
( afford)
hage
( garden, garden)
ha god lyst pa
( hanker)
ha rett
( be right)

NO BL => EN scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!