( - . 1 2 4 5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  Ć Ĺ Ř
OA OB OD OF OG OK OL OM ON OP OR OS OT OV OZ
selected terms: 1,632 page 1 of 82
oase
[oasen] (en) ( Oase) =die Antonym: z.B. eine [Fahrkarte]
objekt
[objektet] (et) ( Objekt) Synonym: das
obligasjon
[obligasjoner] (en) ( Anleihe) =die ◊ [obligasjoner] (en) ( Obligation) die ◊ [obligasjoner] (en) ( Pfandbrief) der
oase
[oasen] (en) ( Oase) Synonym: die
objektiv
(adj) ( objektiv) =adj ◊ [objektivet] (et) ( Objektiv) das z.B. eine [Fahrkarte]
obligasjon
[obligasjoner] (en) ( Anleihe) Synonym: die ◊ [obligasjoner] (en) ( Obligation) die Obligationen ◊ [obligasjoner] (en) ( Pfandbrief) der
obduksjon
(en) ( Obduktion) =die Antonym: [Rasen]
objektiv
(adj) ( objektiv) Synonym: adj ◊ [objektivet] (et) ( Objektiv) das
obligatorisk
(adj) ( obligatorisch) =adj
obduksjon
(en) ( Obduktion) Synonym: die
objektivere
(ĺ) ( objektivieren) =v Antonym: z.B. eine [Fahrkarte]
obligatorisk
(adj) ( obligatorisch) Synonym: adj
oberst
[obersten] (en) ( Oberst) =der
objektivere
(ĺ) ( objektivieren) Synonym: v
obligatorisk skolegang
[skolegang] (en) ( Schulpflicht) =die
oberst
[obersten] (en) ( Oberst) Synonym: der
oblat
(en) ( Abendmahlsbrot) =das ◊ (en) ( Oblate) die ◊ (en) ( Siegelmarke) die drag;drop Computer "neudeutsch"
obligatorisk skolegang
[skolegang] (en) ( Schulpflicht) Synonym: die
objekt
[objektet] (et) ( Objekt) =das Synonym: schnitt;geschnitten Antonym: Präteritum: schnitt, Partizip Perfekt: geschnitten
oblat
(en) ( Abendmahlsbrot) Synonym: das Antonym: Abendmahlbrot ◊ (en) ( Oblate) die ◊ (en) ( Siegelmarke) die

NO BL => DE scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!