A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Ä Ö
YD YH YK YL YM YR YS
selected terms: 72 page 1 of 4
ydin
( jadro) ◊ ( rdzen) ◊ ( sedno) ◊ ( szpik)
yhdistely
( kombinacja) ◊ ( polaczenie) ◊ ( zespól) ◊ ( zestawienie)
yhtenäinen
( ciagly) ◊ ( nieprzerwany) ◊ ( staly)
yhdeksän
( dziewiatka) ◊ ( dziewiec)
yhdistyminen
( zjednoczenie)
yhtenäisyys
( spójnosc)
yhdeksänkymmentä
( dziewiecdziesiat)
yhdistys
( asocjacja) ◊ ( polaczenie) ◊ ( skojarzenie) ◊ ( stowarzyszenie) ◊ ( zrzeszenie) ◊ ( zwiazek)
yhteys
( lacznosc) ◊ ( polaczenie) ◊ ( romans) ◊ ( wiez) ◊ ( zlacze) ◊ ( zwiazek)
yhdeksäntoista
( dziewietnastka) ◊ ( dziewietnascie)
yhdyntä
( spólkowanie) ◊ ( zjazd)
yhtiö
( kompania) ◊ ( spólka) ◊ ( towarzystwo)
yhdeksäs
( dziewiaty)
yhteen
( lacznie) ◊ ( razem)
yhtä
( jednakowo) ◊ ( równie) ◊ ( równo)
yhdessä
( lacznie) ◊ ( razem)
yhteiskunta
( spoleczenstwo) ◊ ( stowarzyszenie) ◊ ( towarzystwo)
yhtäkkiä
( nagle)
yhdistelmä
( kombinacja) ◊ ( polaczenie) ◊ ( zespól) ◊ ( zestawienie)
yhteistyö
( kolaboracja) ◊ ( kooperacja) ◊ ( wspóldzialanie) ◊ ( wspólpraca)

FI => PL JK scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!