0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N R S T U V W X Y Z
L LA LC LE LH LI LJ LO LS LU LY
selected terms: 246 page 2 of 13
Lake Michigan
( Lake Michigan)
Lampret
( Lamprey)
Langde
( Length)
Lake Nyasa
( Lake Malawi)
LAN
( Local area network)
Langdespring
( Long jump)
Lake Ontario
( Lake Ontario)
Lancashire
( Lancashire)
Langfredag
( Good Friday)
Lakshmi
( Lakshmi)
Landbrug
( Agriculture)
Languedoc-Roussillon
( Languedoc-Roussillon)
Laktose
( Lactose)
Landsby
( Village)
Lansing
( Lansing)
Lambda (bogstav)
( Lambda)
Landsvale
( Barn Swallow)
Lanthan
( Lanthanum)
LAMP
( LAMP (software bundle))
Laneord
( Loanword)

DA => EN WI scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!