A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
LA LE LI LO LU LY
selected terms: 318 page 2 of 16
laidun
( pasture)
lainsäädännön yhtenäistäminen
( harmonisation of law)
lainsäätämisvalta
( legislative authority)
laiduntaminen; laidunmaa ; laiduntaminen ; laidunmaa
( grazing)
lainsäädäntö
( legislation)
laissa suojeltu oikeus
( legally protected right)
laimennettu happo, laimea happo
( diluted acid)
lainsäädäntöelin
( legislature)
lait
( law)
laimennus; lievennys ; laimennus ; lievennys
( mitigation measure)
lainsäädäntöluonnos
( draft legislation)
laitoksen kunnostus
( installation restoration)
lain täytäntöönpano
( law enforcement)
lainsäädäntötoimivalta
( legislative competence)
laiton teko; epäoikeudenmukainen teko
( wrongful act)
lainkäyttöviranomainen
( judicial body)
lainsäädäntöä koskeva tieto
( legislative information)
laitos, johon tarvitaan hyväksyntä
( installation requiring approval)
lainmuutos
( law amendment)
lainsäätämisjärjestys
( legislative procedure)

FI => EN OM scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!